Vraag en antwoord

Wat is een Borggarantie?

Een Borggarantie is een overeenkomst van Borgtocht die in opdracht van de huurder met de verhuurder overeengekomen wordt.

Kan een bestaande borg terugbetaald worden of bankgarantie vrijgegeven worden?

Ja, Savéon’s Borggarantie biedt u de mogelijkheid de terugbetaling van uw borg of vrijgave van uw bankgarantie te vragen van uw verhuurder.

Ik ben op zoek naar een nieuwe woning maar ik weet het bedrag van de borgstelling nog niet?

U kunt uw Savéon’s Borggarantie gratis aanvargen, zonder aankoop-verplichting. U vult online de offerte-aanvraag in. Savéon laat u weten of uw aanvraag geaccepteerd is. Zo kunt u uw huurcontract tekenen en de acceptatie omzetten naar het afsluiten van de Borggarantie.

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?

Ja, tijdens de controle van uw gegevens worden uw persoonlijke gegevens beschermd conform de geldige wetgeving.

Waar is Savéon gevestigd?

Savéon B.V. is gevestigd aan Paslaan 16 te Apeldoorn.

Wat zijn de contactgegevens van Savéon?

Paslaan 16, 7311 AL Apeldoorn, 088-7303388, info[a]saveon.nl

Wat gebeurt er als mijn huurder de vergoeding niet meer betaalt?

Savéon’s Borggarantie is onherroepelijk voor de verhuurder, zelfs als de huurder de vergoeding niet meer betaalt.

Kan de Borggarantie in een faillissement vallen?

Nee, een curator kan niet aan het garantiebedrag komen.

Hoe werkt het?

U vraagt de Borggarantie online aan. Uw kredietwaardigheid wordt getoetst. Na acceptatie kunt u de Borggarantie afsluiten.

Hoe kan het dat Savéon’s Borggarantie meer zekerheid biedt?

Savéon’s Borggarantie biedt meer zekerheid dan een borgbetaling of een Bankgarantie doordat tot en met drie maanden huur gegarandeerd is.

Kan de verhuurder de Borggarantie weigeren?

De verhuurder kan de Borggarantie weigeren. Dan kan hij echter niet profiteren van de voordelen. In geval van twijfel kunt u voorstellen aan uw verhuurder contact op te nemen met onze klantenservice, of kunnen wij contact opnemen met uw verhuurder en alle vragen beantwoorden die hij/zij mogelijk heeft.

Is Savéon’s Borggarantie geschikt voor studenten?

Ja, studenten kunnen van de Borggarantie gebruik maken, wanneer een van de ouders borg staat.

Kredietcheck en AVG

Savéon B.V. behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan informatiebureau Economic Data Resources B.V. en Focum Solutions B.V. en (gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s, het innen van vorderingen en het optimaliseren van het debiteurenbeleid alsmede het handhaven van haar zorgplicht.

Is het gegarandeerd en veilig?

Ja de verhuurder heeft 100% zekerheid met betrekking tot uitbetaling van de garantie.

Wat biedt de Borggarantie nog meer?

Als verhuurder bespaart u op administratieve kosten, niet verhaalbare herstelkosten, op huurderving, en op invorderingskosten. Er is namelijk een hoger bedrag verzekerd dan de reguliere borg van 1 maand.

Wil ik als verhuurder wel een Borggarantie in plaats van een borgbetaling?

Ja! Uw huurder sluit een Borggarantie af, ten gunste van u als verhuurder. Deze Borggarantie garandeert de uitbetaling van eventuele schade aan de gehuurde woning, plus de kosten van een mogelijke huurachterstand. Zo wordt u als verhuurder ontzorgt, en voorkomt u bij voorbaat discussies met uw huurder over inhoudingen op de borgsom.

Hoe moet ik de Borggarantie als zekerheidsstelling in het huurcontract opnemen?

Woningen art. 4.6. Borggarantie: Huurder is verplicht verhuurder zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst door hiertoe een Borggarantie af te sluiten bij Savéon B.V. (www.saveon.nl) ter hoogte van drie maanden huur. Huurder dient uiterlijk voor de eerste huurbetaling aan verhuurder aan te (doen) tonen dat hij een Borggarantie als hiervoor bedoeld heeft afgesloten.

Commercieel vastgoed art. 7.1 Borggarantie: Huurder is verplicht verhuurder zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst door hiertoe een Borggarantie af te sluiten bij Savéon B.V. (www.saveon.nl) ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW. Huurder dient uiterlijk voor de eerste huurbetaling aan verhuurder aan te (doen) tonen dat hij een Borggarantie als hiervoor bedoeld heeft afgesloten.

Hoe wordt de huurder gescreend?

De huurder wordt realtime gescreend op kredietwaardigheid. Tijdens de toetsing wordt gekeken of er negatieve betalingservaringen bekend zijn.

Wat is de looptijd van een Borggarantie?

De Borggarantie loopt tot 60 dagen na einde van de huurovereenkomst

Kost Savéon’s Borggarantie de verhuurder geld?

Nee, de vergoeding wordt betaald door uw huurder.

Kan ik als huurder de Borggarantie opzeggen?

Als huurder kan je de Borggarantie niet opzeggen. De verhuurder kan dit wel. Als huurder kan je dit dus overeenkomen met de verhuurder

Hoe kan ik een beroep doen op uitbetaling van de Borggarantie?

Als verhuurder kunt u in mijn.saveon de borggarantie claimen

Valt de Borggarantie onder de vergunningsplicht voor banken en verzekeraars?

Nee, de Borggarantie valt niet onder de vergunningsplicht voor banken (artikel 2:11 Wft) en verzekeraars (artikel 2:27 Wft)

Kan een schuldeiser, zoals de belastingdienst, beslag leggen op Savéon’s Borggarantie?

Een schuldeiser van de huurder kan geen beslag leggen op Savéon’s Borggarantie.